3 Engineering Jobs In Slovakia

Sort by: Recency Relevance

Our current jobs cover all engineering disciplines including mechanical engineer, electrical engineer, structural engineer, civil engineer, chemical engineer, electronics engineer and software engineering. Explore our broad range of maintenance engineer and service engineer jobs. Browse our quality engineer, production engineer and engineering manager jobs. .... Read more

Obchodný manažér - procesná automatizácia

Location : Slovakia Salary : TBD

- Reprezentuje ponuku riešení procesnej automatizácie na slovenskom trhu - Zodpovedá za plnenie Plánu predaja v súlade so stratégiou predaja - Zodpovedá za dosiahnutie stanovených rocných plánov predaja a plnenie stanovenej hrubej marže predaja - Zodpovedá za realizáciu obchodné cinnosti v oblasti predaja riešení procesnej automatizácie - Identifi ...

30+ days ago, Employer: ABB

TECHNICAL SALES SUPPORT

Location : Slovakia Salary : TBD

- Zodpovedá za navrhnuté technické a produktové riešenia, špecifikácie a cenové kalkulácie - Vypracovanie technickej a komercnej casti ponúk pre predaj zariadení, služieb v súlade s objemom plánovaných objednávok, výnosov a zisku, na základe požiadaviek Sales Managera - Technická podpora pre predaj výrobkov, zariadení a služieb v súlade s objemom ...

30+ days ago, Employer: ABB

Senior Project Manager

Location : Slovakia Salary : TBD

- Plánuje a koordinuje cinnosti v rámci zverených projektov a zodpovedá za ich realizáciu v rámci stanovených casových a rozpoctových limitov v súlade so zmluvou - Preveruje návrhy a plány projektov, stanovuje casové a financné limity, harmonogramy, realizacné postupy, personálne potreby a potrebu ostatných zdrojov, - Zostavuje plán práce a person ...

30+ days ago, Employer: ABB


Email me jobs like this

You can cancel this any time

FREE CV REVIEW

Can Your CV Beat 100s Of Others?

  • Can you create an impressive CV and successfully promote your self?
  • Find out what the employers really want.
  • Our professional CV service can dramatically improve your CV and get you the interviews you want.